Ağrının tıp dünyasında çeşitli otörler tarafından birçok tanımı olmasına rağmen sıklıkla; bedenin bir köşesinden kaynaklanan, belirli bir nedeni olan veya olmayan, kişide ağrıdan kaçma davranışı oluşturan ve hastayı hekime getiren etkenler bütünü olarak tanımlanır.

Bel Ağrısı

Bel ağrıları; sıklıkla insanların yanlış oturuş, hatalı duruş veya aşırı yük kaldırma gibi mekanik nedenlerden kaynaklanan, akut yada kronik bir süreci kapsayan, tedavisine göre farmakolojik veya cerrahi olarak değişen ağrı tipleridir. Hastaların travma öykülerinin bulunması, istirahatle ağrılarının geçmemesi, bel hareketlerinde aşırı kısıtlılık hissedilmesi, bacakta karıncalanma ve uyuşma olması, idrar veya büyük abdest tutamama, özellikle bel ağrısı ile birlikte son 1 ayda aşırı halsizlik ve fazla miktarda kilo kaybı gibi şikayetler varsa mutlaka bir hekime başvurulması gerekir.

Baş ve Yüz Ağrıları

Toplumun büyük bir kısmının muzdarip olduğu baş ve yüz ağrıları; genellikle migren, ağrı kesicinin kötüye kullanımından kaynaklanan baş ağrısı, trigeminal nevralji ya da gerilim tipi baş ağrısı gibi birçok çeşide ayrılır. Daha detaylı bir araştırma yapıldığında intrakranial kanamalar ya da beyin tümörleri de baş ağrısı sebebi olabilir. Bunun net bir kararına varabilmek için hekime başvurmakta yarar vardır.

Boyun Ağrıları

Boynunun karmaşık anatomik yapısından kaynaklanan etkenler boyun ağrılarına neden olabilir. Vücudun önemli sinirleri ve damarları boyun omurları arasından geçtiği için boyun ağrıları; sıklıkla ağrı,uyuşukluk, güç ve his kaybı gibi problemlerle hayatımızı olumsuz etkiler. Kas ve bağ zedelenmeleri, travmalar, kireçlenme, fıtık, psikolojik faktörler ya da kötü anatomik duruş boyun ağrısının diğer nedenleri arasındadır.

Omuz- Kol Ağrıları

Toplumda 3. sıklıkla görülen omuz- kol ağrıları, daha çok tendonların omuzdaki kemik yapılar arasında sıkışması sonucu oluşur. Akciğer, karaciğer, dalak gibi organların ağrıları da yansıyan ağrı çeşidi olarak omuz ve kolda hissedilebilir. Omuz ve boyun ağrılarının fizyopatolojik nedenleri benzer olduğu için zaman zaman karışabildiği bilinmektedir.

NÖROPATİK AĞRI VE NEVRALJİ: Nöropati, çeşitli hastalıkların komplikasyonu olup sık görülen bir durumdur. Nöropatik ağrı kronik bir ağrı türüdür. Hasarlanan sinir, merkezi sinir sisteminde olabildiği gibi periferik (uçlarda)sinir sisteminde de olabilir…

BAŞ AĞRISI: Çağımızın hastalığı olarak karşılaştığımız baş ağrısı, en çok hekime başvuru nedenleri arasında yer alıyor. Tedavisinin başarısı iyi bir anamnezi (şikayetin hikayesi) zorunlu kılar. Ayrıntılı muayene ve hastaya süreci tüm yönleri ile anlatmak gerekir.

BOYUN, OMUZ, KOL AĞRILARI: Omuz ağrısının sık görülmesinin en önemli nedenlerinden biri omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve en karmaşık eklemi olmasıdır. Omuz eklemi köprücük, kürek ve kol kemiği sayesinde oluşturulur.