Prof. Dr. Hüsnü SÜSLÜ

Ağrı (Algoloji) Uzmanı  Whatsapp’tan Sor 

 444 06 20  (1027-1028)


Kişisel Bilgiler


 • Doğum Tarihi: 15 / 05/ 1970
 • Doğum Yeri: Erzincan
 • Medeni Durum: Evli, 2 Çocuk babası

Eğitim


 • Kartal Zekeriya Güçer İlkokulu 1976-1981
 • Kartal Ortaokulu  1981-1984
 • Kartal Lisesi 1984-1987
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi  1987-1989
 • İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989-1994 (15 Ocak)
 • İnlingua Dil Okulu Ulm/ Almanya Ağustos 1993 -Ocak 1994
 • İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği    1997-2001

Deneyimler


 • Mardin Kızıltepe Devlet Hastanesi 1994 – 1995, Pratisyen hekim mecburi hizmeti
 • Mardin Devlet Hastanesi 1995 – 1996, Pratisyen hekim mecburi hizmeti
 • Kocaeli Gölcük Kavaklı Sağlık Ocağı Pratisyen hekimlik
 • Lütfi Kırdar KEAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği 1997-2001, Uzmanlık Eğitimi
 • Beykoz Çocuk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı 2002
 • Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Ağrı Polikliniği 2 ay süreli Ağrı eğitimi 2002 Ocak-Şubat
 • Şile Devlet Hastanesi 2002-2003 ( 6 ay süreli)
 • Lütfi Kırdar KEAH I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon kliniği 2003- 2006
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Algoloji Kliniği’nde 6 ay süreli eğitim 2006
 • Lütfi Kırdar KEAH I. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Ağrı Bölümü 2006-2012
 • C. Maltepe Üniversitesi Ögretim Üyesi Algoloji( Ağrı) Bölümü Sorumlusu 2012

Üyelikler


 • Avrupa Ağrı Birliği ((IASP)
 • Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
 • Ağrı (Algoloji) Derneği
 • Türk Yoğun Bakım Derneği
 • Rejyonal Anestezi Derneği
 • İstanbul Tabip Odası

Uzmanlık Sonrası Eğitimler


 • Algoloji(Ağrı) Eğitimi (Hazirn-Kasım 2006)
 • Kadavra Üzerinde Rejyonel Anestezi Teknikleri (Haziran 2006)
 • Ultrason  Eşliğinde Rejyonel Bloklar (Haziran 2008)
 • Vertobroplasti Eğitimi (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi NRŞ Bölüm Başkanlığı ( Mayıs 2008)
 • DCS( Dorsal Cord Stm) İstanbul 2010
 • DCS(Dorsal Cord Stm) Amsterdam, Hollanda Mart 2011
 • Epiduroskopi Venedik, İtalya Eylül 2012

Uluslararası Kongreler


 • 10th  International Intensıve Care Symposium May 1998
 •  11th  International Intensıve Care Symposium May 1999
 • 12th  International Intensıve Care Symposium May 2000
 •  13th  International Intensıve Care Symposium May 2001
 •  15th  International Intensıve Care Symposium May 2005
 •  5th CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF IASP CHAPTERS PAIN IN             EUROPE V September 2006
 • 12TH WORLD CONGRESS ON PAIN August 2008

Comparison of the Effects of Local and Systemic Dexamethasone on the Rat Traumatic        Sciatic Nerve Model. The Journal Of Turkish Neurosurgery

Hüsnü Süslü, Murat Altun. Turk Neurosurg. 2013

 1. A practical laboratory study simulating the percutaneous lumbar transforaminal epidural injection: training model in fresh cadaveric sheep spine.

Suslu H. Turk Neurosurg. 2012;22(6):701-5

 1. Venous port implantation in adult patients: retrospective evaluation.

     Süslü H, Arslan G, Tural K. Agri. 2012;24(1):32-6.

 1. One-stage surgery through posterior approach-for L5-S1 spondyloptosis.

Suslu HT, Celikoglu E, Borekcı A, Hıcdonmez T, Suslu H.

J Craniovertebr Junction Spine. 2011 Jul;2(2):89-92.

 1. Myofasiyal Ağrı Sendromunda Tetik Nokta Enjeksiyonu

Hüsnü SÜSLÜ, Gülten ARSLAN, lker İTAL, Yasin USTACIK, Tamer KUZUCUOĞLU, Serhan ÇOLAKOĞLU

Bakırköy Tıp Dergisi, Cilt 7, sayı 3, 2011

 1. Kronik Bel Ağrısında Transforaminal Epidural Steroid Tedavisinin Etkinliği

Hüsnü SÜSLÜ, Elif ATAR, Gülten ARSLAN, İzzet ALATLI, Murat Altun, Serhan Çolakoğlu

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008; XIX(2):67-72

 1. Epidural Anestezide %.0.5 Ropivakain Kullanımına Bağlı Epileptik Nöbet: Olgu Sunumu

Hüsnü Süslü, Banu Çevik, Zuhal Arıkan, Serhan Çolakoğlu

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2002; XIII(2),137-138.

 1. Kısa Süreli Ameliyatlarda Laringeal Maske Havayolu ve Kobra Perilaringeal Havayolunun Etkinlik ve Komplikasyonlarının Karşılaştırılması

Kemal TURAL, Hüsnü SÜSLÜ, Gülten ARSLAN, Yaman ÖZYURT

J Kartal TR 2009;XX(2):57-65

 1. % 5 Mannitol Kullanılan Transuretral Prostat Rezeksiyonlarında (TUR-P) Meydana Gelen Değişiklikler

Banu Çevik, Hüsnü Süslü, Arzum Örskıran, Funda Caymaz

Okmeydanı Tıp dergisi16:19-22. 1999

 1. Elektif Cerrahide İndüksiyonda Kullanılan Sufentanilin Göziçi Basıncı ve Hemodinami Üzerine Olan Etkileri

Gülten Arslan, Hüsnü Süslü, Tamer Kuzucuoğlu, Feriha Temizel, Esra Onuray, Zuhal Arıkan

Kartal Eğitim Ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi cilt XV:2, 2004

 1. Miller Fisher Sendromu

Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Gülgüle Ersoy, Erhan Çıplaklıgil, Zuhal Arıkan

Yoğun Bakım Dergisi 2003;3(3):200-203

 1. Freidrich Ataksisi’nde Anestezi

Banu Çevik, Hüsnü Süslü, Ç.Arzum Örskıran, Melek Çelik, Zuhal Arıkan

Kartal Eğitim Ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi. Cilt X: 1-4, 1999

 1. Laparoskopik kolesistektomilerde Preoperatif Oral Pregabalin veya Pregabalin +Deksketoprofen Kullanımlarının Hemodinamik ve Analjejik Etkilerinin Karşılaştırılması

Emel Dal, Gülten Arslan, Hüsnü Süslü, Feriha Temizel, Süleyman Derman, Leyla Saitoğlu

J Kartal TR 2012;23(2):65-71

 1. İntoksikasyonlara Güncel Yaklaşım

Gülten Arslan, Kemal Tural, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Tamer Kuzucuoğlu

Kartal Eğitim Ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi 2007;XVIII:101-107

 1. Mivakuryum Sonrası Gelişen Uzamış Nöromüsküler Blok

Hakan Erkal, Yaman Özyurt,Gülten Arslan,  Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan

Kartal Eğitim Ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi 2006;XVII(2):101-103

 1. Laringoskopi ve Trakeal Entübasyona Bağlı Hemodinamik Yanıtın Önlenmesinde Sufentanil, Lidokain ve Magnezyum Sülfatın Karşılaştırılması

Gülten Arslan, Tamer Kuzucuoğlu, Hüsnü Süslü, Hüseyin Özkan, Hakan Korucu, Zuhal Arıkan

Kartal Eğitim Ve Araştırma hastanesi Tıp Dergisi Cilt XV:3;2004

 1. Protein S EKSİKLİĞİ Olan Hastada Elektif Histerektomide Genel Anestezi Yöntemi: Olgu Sunumu

Hakan Erkal, Oktay Özdinç, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi Cilt XVII(3):147-149, 2006

 1. Elektif Histerektomilerde Epidural Anestezi Uygulamalarında Levobupivakain ve Bupivakainin Etkilerinin Karşılaştırılması

Feriha Temizel, Özlem Demirtaş, Tamer Kuzucuoğlu, Gülten Arslan, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Göksu Yurtcan

Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2008;XIX(1):7-16

Uluslararası Kongre Bildirileri


1.Comparıson of the Hemodynamıc and Analgesic Effects of Preoperatıve Oral Pregabalin or Pregabalin and Deksketoprofen in Laparaskopic Cholecystectomies

E.Dal,  G.Arslan, H.Süslü, F.Temizel, S.Derman, L.Saitoğlu

15th World Congress of Pain Clinicians

 1. 2. Compare the Effects of Lidokain, Lidokain-Lornoksicam and Lidocain-Meperidine in Regional İntravenous Anesthesia

B.Ayaz, F.Temizel, G.Arslan, H. Süslü, H. Erkal, L. Saitoğlu

15th World Congress of Pain Clinicians

 1. 3. Comparison of the effects of intratechal levobupivacain, levobupivakain+fentanyl and levobupivakain+Morphin for caesarean section
 2. Arslan, M.Yücekaya, F.Temizel, H. Erkal, H.Suslu, Y. Özyurt, T. Kuzucuoğlu, Z.Arıkan

XXVI Annual ESRA Congress

 1. 4. Comparison of bupivacain 0.5% and levobupivakain 0.5% for epidural anesthesia in elective hysterectomies

F.Temizel, Ö. Demirtaş, G.Arslan, T. Kuzucuoğlu, Y. Özyurt, H. Erkal, H. Suslu, Z.Arıkan

XXVI Annual ESRA Congress

 1. 5. Comparison of propofol and dexmedetomidin during spinal anaesthesia for intraoperative sedation
 2. Arslan, Ş.Korkmaz, F.Temizel, Y. Özyurt, H.Erkal, H.Süslü, Z. Arıkan

XXVI Annual ESRA Congress

 1. 6. Addition of deksmetotomidine to prilocaine for intravenous regional anaesthesia

G.Arslan, H.Yeter, H. Süslü, H. Erkal, Y.Özyurt, F.Temizel

XXVI Annual ESRA Congress

 1. 7. Comparison of the effects of 0.5% bupivacaine and 0.5% Ropivakain in spinal anesthesia
 2. Arslan, B. Çevik, H. Süslü, G. Ersoy, Ş. Karslıoğlu, S. Çolakoğlu, Z. Arıkan

Pain Practice ( World Institute of Pain Congress)

 1. Prevention of pain ınjection of propofol
 2. Arslan, A. Oruç, H. Süslü, S. Çolakoğlu, Z. Arıkan

Pain Practice ( World Institute of Pain Congress)

Ulusal Kongre Bildirileri


Ulusal kongrelerde basılı olarak yayınlanmış 54 adet bildiri

  11. Ulusal Ağrı Kongresi Kitapçığı 2010


P 44. Rat travmatik siyatik sinir modelinde lokal ve sistemik deksametazonun etkisinin araştırılması

 1. AltunH. Süslü, S: Çolakoğlu, G. Arslan, İ. Alatlı, Yaman Özyurt

        P 47 .  İleri yaş postherpetik nevraljili hastada interkostal radyofrekans termokoagülasyon uygulaması

 1. Süslü, D. Piroğlu, G. Arslan

        P 48 .  Merkezimizde uygulanan girişimsel işlemlerin retrospektif değerlendirilmesi

 1. Süslü

        P 58. Tranforaminal epidural enjeksiyon uygulamalarında damar invazyonlarının retrospektif değerlendirilmesi

 1. Süslü, M. Bereketoğlu, M. Altun

        P 59. Trigeminal nevraljili olguda kan aspirasyonuna bağlı klinik düzelme

 1. Süslü

P 93 Lomber facet radyoferans termokoagülasyon işlemlerinin retrospektif değerlendirilmesi

 1. Süslü, M. Bereketoğlu

 10. Ulusal ağrı kongresi 2008 


P 64. Posterior yaklaşımla interskalen blok sonrası solunum arresti (olgu sunumu)

 1. Süslü, Y. Özyurt, T. Kuzucuoğlu, F. Temizel, B. Cuhadar

         P 113 . Vasküler Port Yırtılması (Olgu Sunumu)

H.Süslü, T. Kuzucuoğlu, F. Temizel, H. Göksu Yurtcan, E. Atar

        P 119. Ağrı Polikliniğimize başvuran hastaların retrospektif değerlendirilmesi

 1. Süslü, G. Arslan, H. Erkal, Y. Özyurt, Ayşegül Ozok

        P 120. Vasküler port implantasyonu

 1. Süslü, H Erkal, T. Kuzucuoğlu, G. Arslan, Ali Yücel

        P 121 Kronik bel ağrısında transforamianal epidural steroid tedavisinin etkinliği

 1. Süslü, H. Erkal, G. Arslan, Y. Özyurt, A. Arayıcı

        P 122 Çene ağrısında M.Pterygoideus’a tetik nokta enjeksiyonu(olgu sunumu)

 1. Süslü, F.Temizel, T. Kuzucuoğlu, H. Erkal

  Ulusal ağrı kongresi  2007


Postspinal baş ağrısında epidural kan yaması(olgu sunumu)

Süslü Hüsnü, Arslan Gülten, Kuzucuoğlu Tamer, Temizel Feriha

  12.Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi 2011


SS 15.  İkiz gebelik ve postherpetik nevralji

 1. Kocaman, İ.İtal, F. Temizel, H. Süslü, L. Saitoğlu

SS 29 Atipik karaciğer ağrısı

 1. Süslü, G. Arslan, F. Temizel, B. Kocaman

SS 30. İki farklı olguda kemoterapi port kateter yırtılması

 1. Süslü, F. Temizel, G. Arslan, İ. İtal, B. Kocaman

SS 43 Dirençli trigeminal nevraljide gliserol uygulaması

 1. Süslü, G. Arslan, B. Kocaman, F. Temizel, L. Saitoğlu

  10. Rejyonal anestezi kongresi


SS 55  Altekstremite spinal anestezisinde intravenöz midazolam ve deksmedetomidin in sedasyon ve hemodinamik etkilerinin karşılaştırılması

 1. Çuhadar, H. Süslü, G. Arslan, S. Çolakoğlu

SS 62  Posteriyor yaklaşımla interskalen brakiyal pleksus blokajında levobupivakain ve levobupivakain+fentanyl etkilerinin karşılaştırılması

 1. Süslü, G. Arslan, B. Çuhadar,, H. G.Yurtcan

  15th İnternational İntensive Care Symposıum


P-100 Amyotrophic Lateral Sclerosis

Suslu H, Arslan G, Arikan Z, Yeter H, Ozok A

P-101 An Atypically Progressing Case of Guillian Barre Syndrome( Case Report)

Suslu H, Erkal H, Ozyurt Y, Yeter H, Temizel F, Arikan Z

P-105 Metabolic Acidosis Duo to Faulty Respiratuar Circuit( Case Report)

Suslu H, Özyurt Y, Erkal H, Özok A, Yener Y, Arikan Z

P-132 An Evaluation of closed System Aspiration for 48 Hours in Term of Contamination

Suslu H, Arslan G, Demirel İ, Yeter H, Ozdinç O, Arikan Z

P-146  Myxedema Coma after total thyroidectomi

Suslu H, Arsalan G, İtez S, Ozok A, Arikan Z.

 XIII. Kış Sempozyumu 2007


Kseroderma Pigmentosum ve Anestezi

 1. Temizel, T. Kuzucuoğlu, G. Arslan, Y. Özyurt, H. Süslü, Z.Arıkan

TARK 2011 Bildirileri


S-9 Deksmedotomidin ve fentanilin endotrakeal entübasyon koşulları ve hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Göktaş A, Temizel F, Arslan G, Özşeker M, Süslü H, Saitoğlu L.

S-13 Dakriyosistorinosttomi Operasyonlarında İntravenöz Remifentanyl ve Deksmedotomidin İnfüzyonunun Göziçi Basıncı ve Hemodinami Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

İtal İ, Arslan G, Temizel F,  Süslü H, Erkal H, Saitoğlu L.

S- 37 Sezaryenlerde Tramadola İlave Tenoksikam ve Parasetamolün Postoperatif Analjeziye Etkilerinin Karşılaştırılması

Temizel F, Nalbant G, Arslan G, Süslü H, Erkal H, Göktaş A.

TARK 2010 Bildiri Özetleri


P-47 Yanık Hastalarında Ketamin İle Yapılan Sedoanaljezi Uygulamasına Fentanyl veya Morfin İnfüzyon İlavesinin Etkilerinin Karşılaştırılması

H:İ Güngör, G. Arslan, T. Kuzucuoğlu, H. Süslü, S. Çolakoğlu

P-187 Vasküler Port İmplantasyonu

 1. Süslü, G. Arslan, F. Temizel, Y. Ustacık, M. Bereketoğlu

P- 232 Seksüel Baş Ağrısı(Olgu Sunumu)

 1. Süslü

P-176 Rejyonel İntravenöz Anestezide Lidokaine İlave Tenoksikam ve Lornoksikamın Etkilerinin Karşılaştırılması

 1. Nalbant, Y. Özyurt, T. Kuzucuoğlu, G. Arslan, F. Temizel, H. Süslü, S. Çolakoğlu

P-480 Elektif Histerektomilerde KSEA Uygulamalarında Levobupivakaine İlave Morfin ve Fentanilin Etkilerinin Karşılaştırılması

 1. Özdinç, F. Temizel, T. Kuzucuoğlu, H. Erkal, H. Süslü, S. Çolakoğlu

P-558 Kronik Bel Ağrısında Transforaminal Steroid Tedavisinin Etkinliği

 1. Süslü, G. Arslan, E. Atar, M.Altun, İ.Alatlı, S.Çolakoğlu

P-562 Myofasyal Ağrı Sendromunda Tetik Nokta Enjeksiyonu (Retrospektif Değerlendirme)

 1. Süslü, G. Arslan, İ.İtal, Y.Yetki, F.Temizel, S.Çolakoğlu, T. Kuzucuoğlu

TARK 2007 Bildirileri


P-3 İki Olguda Baldıran Alımı Sonrası Zehirlenme

Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Gülten Arslan, Hüsnü Süslü, Feriha Temizel, Zuhal Arıkan

P-395 Elektif Histerektomilerdeki Epidural Anestezi Uygulamalarında L ve S Bupivakain Etkilerinin Karşılaştırılması

Özlem Demirtaş, Feriha Temizel, Gülten Arslan, Tamer Kuzucuoğlu, Yaman Özyurt, Hüsnü Süslü, Zuhal Arıkan

P-104 Spinal Anestezi Uygulanan Sezaryanlarda Levobupivakain ve Levobupivakain+Fentanyl Kombinasyonlarının Anestezik Etkilerinin Karşılaştırılması

Gülten arslan, Müjge Yücekaya, Yaman Özyurt, Feriha Temizel, Tamer Kuzucuoğlu, Hüsnü Süslü, Hakan Erkal, Zuhal Arıkan

P-150 Sezaryan Operasyonlarında İntratekal Levobupivakaine Eklenen Fentanil ve Morfin Anestezik Etkilerinin Karşılaştırılması

Gülten Arslan, Müjge Yücekaya, Feriha Temizel, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, Yaman Özyurt, Tamer Kuzucuoğlu, Zuhal Arıkan

P-302 Spinal Port Sonrası Akut Subdural Hematom(Olgu Sunumu)

Hüsnü Süslü, Gülten Arslan, Yaman Özyurt, Feriha Temizel, Abdullah Özcan, Zuhal Arıkan

P-366 Tek Akciğer Ventilasyonu Uyguladığımız Olguların Retrospektif İncelenmesi

Feriha Temizel, Gülten Arslan, Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Hüsnü Süslü, oğuzhan Klavuz, Tamer Kuzucuoğlu

TARK 2004 Bildirileri


P-229  Feokromasitoma ve Anestezi(Olgu Sunumu)

F.Temizel, G.Arslan, H.Süslü, C. Kolip, Z. Arıkan

P-231 Apert Sendromunda Genel Anestezi Uygulaması(Olgu Sunumu)

H.Erkal, Y. Özyurt, T. Kuzucuoğlu, H.Süslü, Z.Arıkan

P-246 Behçet Hastalığı ve Anestezi(Olgu Sunumu)

G.Arslan, H.Süslü, F. Temizel, S.İtez, Z.Arıkan

P-379 Aksillar Blok Sonrası Gelişen Kardiyak Arrest (Olgu Sunumu)

H.Süslü, G.Arslan, Y.Özyurt, H. Erkal, F. Temizel, H.Yeter, Z. Arıkan

P-391 Epidural Anestezi Sırasında Horner Sendromu: Olgu Sunumu

H.Erkal, Y. Özyurt, T. Kuzucuoğlu, H.Süslü, Z. Arıkan

P-490 Total Tiroidektomi Sonrasında Görülen Miksödem Koması( Olgu Sunusu)

H.Süslü, G.Arslan, S.İtez, H. Yeter, A. Özok, Z.Arıkan

P-503 Yüksek Doz Heroin Kullanımına Bağlı Bir Olgu Sunumu

H.Süslü, G. Arslan, Y. Özyurt, H.Erkal, S.İtez, Z.Arıkan

P-526 Baryum Sülfat Aspirasyonu( Olgu Sunusu)

Y.Özyurt, H. Erkal, H. Süslü, T. Kuzucuoğlu, Z. Arıkan

P-529 Sarkoidoz ve Yoğun Bakım( Olgu Sunumu)

 1. Kuzucuoğlu, H.Süslü, İ.Bölükbaşıoğlu, H. Yeter, Ö.Yetişgen

P-531 Pulmoner Emboli Nedenli Akut Respiratuar Distress Sendromu(Olgu Sunumu)

 1. Kuzucuoğlu, H.Süslü, İ.Bölükbaşıoğlu, H. Yeter, Ö.Yetişgen

P-532 Kronik Böbrek Yetmezlikli Olgularımız

 1. Kuzucuoğlu, H.Süslü, H:Erkal, H. Yeter, İ. Bölükbaşıoğlu, Ö.Yetişgen, Z.Arıkan

TARK 2001 Bildirileri


GA-P121 Elektif Cerrahide Propofol Öncesi Koindüksiyon Ajanlarının Karşılaştırılması

 1. Arslan, T. Kuzucuoğlu, H. Süslü, A. Oruç, F. Temizel, Z.Arıkan

GA-P145  Oral Klonidin ve Diazepam Premedikasyonunun Anestezik Gereksinim ve Entübasyona Hemodinamik Yanıta Etkileri

 1. Otuzbir, B. Çevik, H.Süslü, S. Gergin, İ. Böyükkömürcü

RA-P43  Spinal Anestezide Oral Klonidin Premedikasyonu

G.Arslan, T. Kuzucuoğlu, H.Süslü, E. Onuray, Z. Arıkan

AL-P30  Sezaryan Operasyonlarında Epidural %0.5 Bupivakain ve %0.5 Ropivakain Kullanımlarının Karşılaştırılması

 1. Süslü, G. Arslan, M. Otuzbir, Z. Arıkan

PE-S 6 Pediyatrik Kaudal Bloklarda Ropivakain ve Bupivakain Karşılaştırılması

Hüsnü Süslü, Deniz Doğu, Gülten Arslan, Yaman Özyurt, Hatem Doğu, Zuhal Arıkan

TARK 2000 Bildirileri


YB-P 36 Moklobemid İntoksikasyonu(Olgu Sunumu)

 1. B.Yıldırım, Y. Özyurt, Ş. Karslıoğlu, H. Süslü, S.Gergin, U. Gaygusuz

TARK 98 Bildirileri( 1998)

P-101 Perkütan Dilatasyon Trakeostomi Uygulamasında Erken Deneyimlerimiz

Y.Özyurt, H. Süslü, Ö. Karakaya, H.Doğu, H. Erkal, Z. Arıkan