Dorsal Kolon Stimülasyonu

Yaşanan ağrıların tedavisinde birçok analjezik ilaçlar fizyoterapi yöntemleri ya da sinir blokajları uygulanmaktadır. Dorsal kolon stimülasyonu da ağrı tedavi yöntemlerinden biridir. Bu yöntemle medulla spinalis içerisine düşük voltajlı elektrik akımı verilerek ağrı kontrol altına alınmaya çalışılır. Medulla spinalis içerisinde yer alan Epidural bölgeye yerleştirilen bir elektrot dışarıdan ya da cilt altına yerleştirilen bir kaynak yardımıyla sürekli elektrik akımları sayesinde bu bölgeyi uyarır. Kronik ağrı yaşayan hastalarda birçok tedavi yönteminin etkisiz kalması sonucunda öne sürülen dorsal kolon stimülasyonu etkin bir tedavi yöntemi olarak uygulanmaktadır.

Dorsal kolon stimülasyonu hastaya uygun pozisyon verilerek skopi eşliğinde yapılır. Uygun yer belirlendikten sonra iğne ile omurga kanalına kateter yerleştirilir. Değişik uyarı eşikleri denenerek hastada ağrılı alanı kapsayacak şekilde elektrot yerleşim işlemi yapılır. Daha sonrasında yerleştirilen bu elektrot 1 ay boyunca izlenerek alınan olumlu yanıtlar sonucunda işlem kalıcı hale getirilir.

Öncelikli olarak hastanın sürekli ve çok şiddetli bir ağrısının olması gerekir. Diğer tedavi yöntemlerine cevap bulamayan hastanın psikiyatrik açıdan da değerlendirilmesi sağlanır. TENS uygulamalarından olumlu yanıt alan hastalarda dorsal kolon stimülasyonu da denenebilir.

  • Omurilik hasarı
  • Fantom ağrısı
  • Başarısız bel cerrahisi sendromu
  • Lumbar radikülopati
  • Periferik ve vasküler nöronal hastalıklar dorsal kolon stimülasyonu kullanılarak ağrı eşikleri azaltılan rahatsızlıklardır.