Epidural ve Spinal Kateter Uygulaması

Vücudun birçok bölgesinde yer alan ağrı reseptörleri, ağrı duyusunu alarak çeşitli sinir lifleri aracılığıyla omuriliğe iletir. Daha sonra merkezi sinir sistemine aktarılarak ağrı duyusu algılanır. Epidural Kateter uygulaması, vücudumuzun birçok yerinde meydana gelen akut ya da kronik ağrıların kontrolünü sağlayabilmek için kullanılan ve oldukça başarılı olan bir yöntemdir.

Epidural aralık denilen bölge tüm omurilik içerisinde bulunur ve kafa tabanından başlar, koksikse kadar uzanır. Bu bölgeye yerleştirilen kateter yardımıyla uygulanacak ilaçlar akut ya da kronik ağrı kontrolünde büyük rol oynar. Epidural kateter uygulaması ile ağrı, omurilik düzeyinde tamamen ya da büyük ölçüde giderilir.

Hastaya ameliyathane şartlarında uygun pozisyon verilerek skopi görüntüleme cihazı eşliğinde sırt ya da bel bölgesi yeteri kadar sterilize edildikten sonra girişim sağlanacak bölge belirlenir. Daha sonrasında herhangi bir komplikasyon yaşamamak için girişimin sağlanacağı lokasyonu doğrulamak adına birtakım kontroller sağlanır. Uygun spinöz çıkıntılar belirlendikten sonra epidural alana uygun iğne yerleştirilir. İğnenin ucuna kateter takılarak gerekli işlemler tamamlanır.

Omurilik boyunca yer alan bir bölgeye girişim sağlandığı için beyin omurilik zarı delinebilir ya da total spinal blok gerçekleştirilebilir. Beyin omurilik zarında kanama ya da çeşitli apse formasyonları görülebilir. Epidural aralığa yerleştirilen kateterin kopmasıyla birçok komplikasyon yaşanabilir. Uygulanan lokal anestezik ilaçlar birtakım toksik yan etkiler ortaya çıkarabilir.