Epidural Steroid Uygulaması

Epidural steroid uygulaması dediğimiz yöntemde disk bozuklukları (bel ve boyun fıtığı), disk kayması ya da spinal stenoz hastalıkları girişimsel olarak tedavi edilir. Dejenerasyona uğramış spinal sinirlerin çevresine, epidural aralığa girilerek uzun süre etki gösteren depo steroid ve lokal anestezik karışımı ilaçlar enjekte edilir. Daha sonrasında hastada rahatlama sağlanır fakat bu rahatlama etkisi hastadan hastaya değişir. Semptomları yeni başlayan bir hastaya epidural steroid enjeksiyonu uygulandığında % 90’lara kadar ağrıda hafifleme ya da düzelme sağlanır. Biraz daha ileri vakalarda %70’lere kadar yaklaşık 1 yıl süreyle rahatlama elde edilir. Epidural steroid enjeksiyonu tedavisinin amacı; ağrıları kontrol altına alarak hastayı gerekirse ileri fizyoterapi uygulamalarına daha kaliteli bir şekilde taşıyabilmektir.

Vücudunuzun özellikle bel,boyun,omuz ya da bacak bölgelerinde ağrı hissediyorsanız epidural steroid enjeksiyonu tedavisinden fayda sağlamanız mümkündür. Aşağıdaki durumlarda yapılabilir;

 • Disk fıtıkları olarak adlandırılan diskin içinde yer alan jelimsi yapının dışarı doğru çıkıntı oluşturarak sinirlere bası yapması durumunda
 • Omurgada kırılma ya da zedelenme sonucunda spondilozis tablosu yaşayan hastalarda
 • Spinal stenoza bağlı sinir basısı sonucu yürümede zorluk çeken kişilerde…

Vücudunuzun özellikle bel,boyun,omuz ya da bacak bölgelerinde ağrı hissediyorsanız epidural steroid enjeksiyonu tedavisinden fayda sağlamanız mümkündür. Aşağıdaki durumlarda yapılabilir;

 • Disk fıtıkları olarak adlandırılan diskin içinde yer alan jelimsi yapının dışarı doğru çıkıntı oluşturarak sinirlere bası yapması durumunda
 • Omurgada kırılma ya da zedelenme sonucunda spondilozis tablosu yaşayan hastalarda
 • Spinal stenoza bağlı sinir basısı sonucu yürümede zorluk çeken kişilerde…

Epidural steroid enjeksiyonu işlemini, ameliyathane koşullarında steril bir şekilde, anestezi bölümü algoloji yandalında ihtisas yapmış hekimler uygulayabilir.

Uygulama öncesinde veya anında enfeksiyon geçirirseniz bunu mutlaka işlemi uygulayan hekime söylemelisiniz. Aynı şekilde yüksek ateş durumları da işlem öncesinde önemlidir.

Aspirin gibi kan sulandıran ya da coumadin gibi pıhtılaşmayı önleyici ilaçları işlem öncesinde en az bir hafta boyunca kullanmamanız gerekir.

Enjeksiyon öncesi 5 saat boyunca katı ya da sıvı gıda alımında bulunmamanız gerekmektedir.

Sizin yanınızda duracak refakatçi olmalı ve beraberinizde en son çektirdiğiniz MR ya da röntgen sonuçlarınızı getiriniz.

Bu enjeksiyonun amacı ağrı olan bölgeye en yakın olacak şekilde steroid uygulamasını yapmaktır. Uygulama tamamen C-kollu skopi eşliğinde, ameliyathane koşullarında ve mutlaka uzmanın yapması gereken bir işlemdir. Genel anestezi ihtiyacı olmamakla birlikte tüm işlem yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Ardından hasta 2 saat boyunca dinlendirilir. Hastada ağrı düzeyi yaklaşık 24-48 saat tamamen ortadan kalkmaktadır.

3 şekilde uygulanır;

 1. Transforaminal Epidural Enjeksiyon: Radiküler ağrı tedavisinde sık kullanılan bir yöntemdir. En sık görülen komplikasyonu ise Adamkiewicz arter oklüzyonu sonucu ortaya çıkan iskemidir. Lomber bölgede yer alan disklerde hernileşme sıkıntısı yaşayan hastalar bu yöntemden daha çok fayda sağlamaktadır.
 2. İnterlaminar Epidural Enjeksiyon: Enjeksiyonda kullanılan ilaç omurga ortasında bulunan epidural aralığa girilerek yapılır. Enjekte edilen ilaç sinirlerin çevresine dağılarak ağrı kontrolünün sağlanmasına neden olur.
 3. Kaudal Epidural Enjeksiyon: Omurganın kaudal parçasında yaşanan darlıklar sonucunda bel fıtığı ya da spinal stenoz hastalarına etkili bir şekilde uygulanan tedavi yöntemidir.
 • Enfeksiyonu olan hastalarda
 • Gebe ya da gebe olma durumu taşıyan kadınlarda
 • Kanama ya da pıhtılaşma sorunu yaşayan kişilerde
 • Uygulamanın yapılmasını istemeyen hastalarda enjeksiyon işlemi yapılmaz.

Epidural steroid enjeksiyonu uygulanan ve aynı zamanda diyabet hastası olan kişilere kan şekeri regülasyonunu düzenleyebilmek adına ek ilaç vermek gerekebilir.

Nadiren de olsa baş ağrısı şikayetleri yaşanabilir ve vücutta yaygın olmayan ödem tablosu gelişebilir.