Spinal Port Kateter Uygulaması (Morfin Pompası)

Beyin omurilik sıvısı beyinde ve omurilikte bulunur. Bu sıvının omurilikte bulunması hekimlere spinal anestezi fırsatı vererek birçok ağrının önüne geçilmesi konusunda avantaj sağlar. Beyin omurilik sıvısı içerisine birtakım ilaçlar verilerek yaşanan birçok ağrının tamamen ya da büyük bir kısmının giderilmesi sağlanır. Bu işlem omurilikte gerçekleştirilmektedir. Tek doz olarak uygulanabildiği gibi kateter takılarak belirli bir süre boyunca da yapılabilir.

Kanser hastalığının son dönemlerinde hastaların yaşadığı şiddetli ve kronik ağrıların dindirilmesi için intratekal olarak opioid ilaçlar kullanılmaktadır. Kalıcı port sistemleri yerleştirilir ve omuriliğin arka kök boynuzunda yer alan opioid reseptörlerine opioid ilaçlarının bağlanması sağlanır. Bu sayede kalıcı bir analjezi oluşturularak hasta ağrılarından kurtulur.

İşlem ameliyathane şartlarında steril bir şekilde gerçekleştirildiği için hastadan öncelikle gerekli onam alınır. Daha sonrasında hastaya uygun pozisyon verilerek skopi eşliğinde işlemin yapılacağı bölge belirlenir. Bu bölge genellikle uygun spinal çıkıntılar olmaktadır. Bu çıkıntılara iğne yardımıyla girilerek kateter aleti takılır. Daha sonra iğne çıkartılır ve kateterin diğer ucu ön aksiller çizgisine kadar cilt altından ilerletilir. Kateterin ucuna takılan port sistemi uygun hale getirilerek cilt dikme işlemi tamamlanır. Bu sayede uzun süreli olarak analjezik bir tedavi elde etmek için morfin pompası hazır hale gelir.

Hasta kanser hastalığı neticesinde kronik ağrılar yaşıyorsa ve birçok tedaviye rağmen ağrılarında azalma meydana gelmiyorsa girişimsel tedavi olarak morfin pompası yöntemi denenebilir. Morfin pompası intratekal olarak uygulandığı için kalıcı ya da uzun süreli spinal analjezi sağlanabilir.